B I P GMINY SZPROTAWA
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Dane teleadresowe
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacja o redaktorach
 Rada Miejska w Szprotawie
Skład Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Dyżury
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe
 Burmistrz Szprotawy
Sprawozdania
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zarządzenia
NABORY
Ogłoszenia
Kontrole
 Urząd Miejski
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry i ewidencje
 WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Jednostki organizacyjne
Szkoły
Przedszkola
SzWiK
SzDK
OPS
MSP ZOZ
Biblioteka
Sołectwa i osiedla
Inne
 Przetargi
Przetargi MSP ZOZ
Przetargi SzDK
Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
Przetargi - szkoły
Przetargi inne
OPS
Przetargi SzWiK
 Finanse
Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Budżet na 2008 rok
Podatki i opłaty w roku 2008
Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i jego wykonanie
Dochody i straty spółek handlowych
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Projekt budżetu na 2008 r
Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
 Zamówienia publiczne
(nowa pozycja)
 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.
 Ogłoszenia
Obwieszczenia UM
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia inne
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

Dane teleadresowe
   Urząd Miejski
   Jednostki organizacyjne
   Informacja o redaktorach

Rada Miejska w Szprotawie
   Skład Rady Miejskiej
   Plan pracy Rady Miejskiej
   Komisje Rady Miejskiej
      Skład Komisji RM
      terminy
      Plany pracy Komisji Rady Miejskiej
      Sprawozdania z działalności komisji RM za okres od grudnia 2006 do grudnia 2007
         Sprawozdania z działalności komisji RM za 2008
   Kluby radnych
   Dyżury
   Sesje Rady Miejskiej
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie
   Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
      Uchwały Rady Miejskiej XI - XII 2002
      Uchwały Rady Miejskiej 2003 rok
      Uchwały Rady Miejskiej 2004 rok
      Uchwały Rady Miejskiej 2005 rok
      Uchwały Rady Miejskiej 2006 rok
   Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
      Uchwały Rady Miejskiej XI - XII 2006
      Uchwały Rady Miejskiej 2007 rok
      Uchwały Rady Miejskiej 2008 rok
      Uchwały Rady Miejskiej 2009 rok
   Oświadczenia majątkowe
      oświadczenie o działalności gospodarczej osób bliskich, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez osoby bliskie oraz informacja o zatrudnieniu osób bliskich
         zmiany w oświadczeniu o działalności gospodarczej małżonka
      Oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.XII.2006 r.
      oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
      oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Burmistrz Szprotawy
   Sprawozdania
      2009 r.
      2008 r.
      2006/2007
      2006 r.
      2005 r.
      2004 r.
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
      ZŁOŻONE W 2006 R.:
         Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
         Na dzień upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
         Na dzień utraty mocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
         Na dzień rozwiązania stosunku pracy
         Na dzień zatrudnienia na stanowisko prezesa
         Na dzień zatrudnienia
         O działalności gospodarczej osób bliskich, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez osoby bliskie i informacje o zatrudnieniu osób bliskich
      ZŁOŻONE W 2007 R.:
         Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
         Na dzień upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
         Na dzień utraty mocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
         Na dzień zatrudnienia
         O działalności gospodarczej osób bliskich, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez osoby bliskie i informacje o zatrudnieniu osób bliskich
      ZŁOŻONE W 2008 R.:
         Wg. stanu na dzień 31.12.2007 r.
         Na dzień zatrudnienia
         Na dzień rozwiązania stosunku pracy lub zaprzestania pełnienia funkcji
         Na dzień upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
         O działalności gospodarczej osób bliskich, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez osoby bliskie i informacje o zatrudnieniu osób bliskich
      ZŁOŻONE W 2009 R.
         Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
   Zarządzenia
      2005
      2004
      2006
      2007
      2008
      2009
   NABORY
   Ogłoszenia
      Otwarte Konkursy Ofert - zadania publiczne
   Kontrole
      2006 r.
      Kontrola wewnętrzna
         Wyniki kontroli
      2008 r.

Urząd Miejski
   Statut Gminy
   Regulamin organizacyjny
   Struktura organizacyjna
   Prowadzone rejestry i ewidencje

WYBORY
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
   Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
   Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jednostki organizacyjne
   Szkoły
      Szkoły
   Przedszkola
      Przedszkola
   SzWiK
   SzDK
      Szprotawski Dom Kultury
   OPS
      Ośrodek Pomocy Społecznej
      Ogłoszenia
         Ogłoszenia 2009
   MSP ZOZ
      MSP ZOZ
   Biblioteka
      Biblioteka Miejska
   Sołectwa i osiedla
   Inne
      S-ka "Chrobry"
         S-ka "Chrobry"
      GCI
         Gminne Centrum Informacji
      Klub Pracy
         Klub Pracy
      Izba Historii
         Izba Historii

Przetargi
   Przetargi MSP ZOZ
      Przetargi MSP ZOZ
   Przetargi SzDK
      Przetargi SzDK
   Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
      Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sikorskiego w Szprotawie.
      Dowozy młodzieży szkolnej z terenu gminy szprotawa do szkół w roku 2009
      Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Szprotawa
      Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w latach 2009 - 2010
      WYKONANIE NIEZAPLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ORAZ USUWANIE AWARII W RAMACH „ZLECENIA STAŁEGO” W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY SZPRORAWA
      Budowa nawierzchni drogi w miejscowości Leszno Górne - Etap II – budowa nawierzchni drogi ul. Kolonia oraz budowa pozostałej części kanalizacji deszczowej ul. Kolonia.
      Budowa drogi gminnej w miejscowości Długie
      Wymiana okien budynku Ratusza w Szprotawie
      Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi.
      Remont ul. Kosciuszki w Szprotawie
      Poprawa stanu technicznego świetlic wiejskich w Lesznie Górnym, Dzikowicach i Siecieborzycach „
      Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Henryków - Wiechlice
   Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
   Przetargi - szkoły
   Przetargi inne
   OPS
   Przetargi SzWiK

Finanse
   Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
   Budżet na 2008 rok
   Podatki i opłaty w roku 2008
   Podatki i opłaty w roku 2009
   Budżet i jego wykonanie
      Wykonanie budżetu - za I półrocze 2007
      Wykonanie budżetu 2007
      Wykonanie budżetu 2008 r.
      Wykonanie budżetu 2009 r.
   Dochody i straty spółek handlowych
   Majątek
   Pomoc publiczna
   Dług publiczny
   Projekt budżetu na 2008 r
   Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
      Za rok 2008

Zamówienia publiczne
   (nowa pozycja)

Dokumenty strategiczne
   Strategia Rozwoju Gminy
   Plan zagospodarowania przestrzennego
   Program Ochrony Środowiska
   Plan Gospodarki Odpadami
   Plan Rozwoju Lokalnego
   Program Rewitalizacji
   Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
   Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.

Ogłoszenia
   Obwieszczenia UM
      Obwieszczenia UM 2009
      Realizacja zadań publicznych
   Publicznie dostępny wykaz danych
      Wnioski
         Wnioski 2009
      Decyzje
         Decyzje 2009
      Plany/Programy
      Raporty
         Raporty 2009
   Ogłoszenia inne
      Ogłoszenia o przetargach