B I P GMINY SZPROTAWA
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Dane teleadresowe
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacja o redaktorach
 Rada Miejska w Szprotawie
Skład Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Dyżury
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe
 Burmistrz Szprotawy
Sprawozdania
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zarządzenia
NABORY
Ogłoszenia
Kontrole
 Urząd Miejski
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry i ewidencje
 WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Jednostki organizacyjne
Szkoły
Przedszkola
SzWiK
SzDK
OPS
MSP ZOZ
Biblioteka
Sołectwa i osiedla
Inne
 Przetargi
Przetargi MSP ZOZ
Przetargi SzDK
Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
Przetargi - szkoły
Przetargi inne
OPS
Przetargi SzWiK
 Finanse
Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Budżet na 2008 rok
Podatki i opłaty w roku 2008
Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i jego wykonanie
Dochody i straty spółek handlowych
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Projekt budżetu na 2008 r
Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
 Zamówienia publiczne
(nowa pozycja)
 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.
 Ogłoszenia
Obwieszczenia UM
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia inne
    Ogłoszenia o przetargach
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia > Ogłoszenia inne

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenia o przetargach
Adaptacja obiektów pokoszarowych na Ośrodek Edukacji Młodzieży z Parafii Greckokatolickiej w Szprotawie.

Obwieszczenie o konieczności przedkładania informacji o wszelkiego rodzaju pokryciach dachowych - eternitowych, azbestowo – cementowych.- zał.19 

Ogłoszenie OPS w Szprotawie

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie i Caritas
 Parafii pw. św Andrzeja Apostoła organizują w dniu

18grudnia 2006r o godzinie 13.00 w sali Bolko w

 Szprotawie, spotkanie przy Stole Wigilijnym.

Spotkanie wigilijne organizowane jest dla Polskiego

Związku Emerytów i Rencistów,

Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

jak również podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

 oraz osób starszych i samotnych.
Sponsorami spotkania wigilijnego jest firma ?Temir?, Teresa i  Mirosław Sieniuć oraz Pani Regina Zygmunt. Uczestnicy spotkania składają podziękowanie dla organizatorów i sponsorów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie –zaprasza rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie zasiłku pomocowego z tytułu złagodzenia skutków suszy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. Dz.U.Nr 155, poz.1109), o zgłaszanie się po odbiór należnego świadczenia w kasie OPS  w godz. 900-1400   w dniu 24 listopada br  

  

Ogłoszenie ZGK - zbycie pomp 800 PJM i członów K23K (zał.18)

Ogłoszenie ZGK - zbycie pomp typu 125 PJM 250 ( zał.17)

Zatrudniony pracownik na stanowisku - Główny specjalista ds. eksploatacji i inwestycji ( Z-ca dyrektora) - ogłoszenie ZGK w Szprotawie (zał.16)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko -Główny specjalista ds. eksploatacji i inwestycji ( Z-ca dyrektora) - ogłoszenie ZGK w Szprotawie ( zał.15)

Ogłoszenie OPS - Punkt Wsparciia Psychologicznego (zał.14)

Ogłoszenie OPS - pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (zał.13)

Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista ds. eksploatacji i inwestycji ( Z-ca dyrektora) - ogłoszenie ZGK w Szprotawie (zał.12)

Obwieszczenie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (zał.11)

Sporządzenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Komunalnych miasta Szprotawa na okres od 1.01.2007r do 31.12.2016r.(zał.10)

Wnioski zasiłkowe na okres 2006/2007 - Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej ( załącznik 9)

Ogłoszenie o robotach budowlanych - Szprotawski Zarząd Nieruchomościami CHROBRY Sp. z o. o. w Szprotawie  (załącznik 8)

Punkt Wsparcia Psychologicznego - ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ( załącznik 7)

Protokół z  posiedzenia komisji powołanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ds. oferty konkursowej na stanowisko pracownika socjalnego. (załącznik nr 6) 

Konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie (załącznik 5)

Dożywianie osób w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w stołówkach na terenie Gminy Szprotawa (patrz- załącznik 4)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT 125 Kombi ( Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie) - patrz załącznik 3

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ( patrz - załącznik 2)

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie (patrz- załącznik 1) 

Z uwagi na umieszczenie informacji o ogłoszeniu konkursu o naborze kandydatów na utworzone stanowisko zastępcy kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie, w dniu 13 października 2005r. a nie 10 października 2005r. przesuwa się termin składania podań do dnia 25 października 2005r. godz. 15.00. oraz wyznacza się nowy termin konkursu na dzień 2 listopada 2005r. godz. 10.00 

Załączniki do pobrania: 2005-10-31 12:42:28 - załącznik 1 - Protokół (37.50 kB)
2005-11-14 08:21:46 - załącznik2a (1.14 MB)
2005-11-14 08:23:32 - załącznik 2 (1.08 MB)
2005-12-09 07:56:12 - załącznik 3-ZGK-przetarg (26.00 kB)
2006-02-02 13:41:29 - Załącznik nr 4 (76.01 kB)
2006-03-17 08:22:46 - załącznik nr 5 - Konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie (53.25 kB)
2006-04-04 14:20:31 - zał. 6- Protokół z posiedzenia komisji powołanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ds. oferty konkursowej na stanowisko pracownika socjalnego (82.76 kB)
2006-05-12 07:34:46 - Punkt Wsparcia Psychologicznego - ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie (75.50 kB)
2006-06-27 08:06:52 - zał.8 - Ogłoszenie o robotach budowlanych-Szprotawski Zarząd Nieruchomościami CHROBRY Sp. z o. o. w Szprotawie (23.50 kB)
2006-06-30 07:45:43 - zał.9 - Wnioski na okres zasiłkowy 2006/2007 - Ogłoszenie OPS w Szprotawie (21.00 kB)
2006-08-17 09:26:20 - zał.10-Sporządzenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Komunalnych miasta Szprotawa na okres od 1.01.2007r do 31.12.2016r. (543.50 kB)
2006-08-17 09:28:02 - zał.11-Obwieszczenie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (544.00 kB)
2006-08-24 07:34:07 - zał.12-Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista ds. eksploatacji i inwestycji ( Z-ca dyrektora) - ogłoszenie ZGK w Szprotawie (23.52 kB)
2006-09-07 13:32:50 - zał.13-pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (20.50 kB)
2006-09-07 13:39:00 - zał.14 -Punkt Wsparciia Psychologicznego (75.50 kB)
2006-09-12 10:43:00 - zał.15-Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko -Główny specjalista ds. eksploatacji i inwestycji ( Z-ca dyrektora) - ogłoszenie ZGK w Szprotawie (20.59 kB)
2006-10-11 11:07:55 - zał.16-Zatrudniony pracownik na stanowisku - Główny specjalista ds. eksploatacji i inwestycji ( Z-ca dyrektora) - ogłoszenie ZGK w Szprotawie (17.38 kB)
2006-11-03 08:06:16 - zał.17-Ogłoszenie ZGK - zbycie pomp typu 125 PJM 250 (25.50 kB)
2006-11-03 08:13:38 - zał.18-Ogłoszenie ZGK - zbycie pomp 800 PJM i członów K23K (32.00 kB)
2007-02-20 07:19:01 - zał.19-Obwieszczenie o konieczności przedkładania informacji o wszelkiego rodzaju pokryciach dachowych - eternitowych, azbestowo – cementowych. (100.17 kB)

Ilość odwiedzin: 24376
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie
Osoba, która wytworzyła informację: Ignaszak Anna
Osoba, która odpowiada za treść: Ignaszak Anna
Osoba, która wprowadzała dane: Lewandowska Zofia
Data wytworzenia informacji: 2005-08-09 10:02:43
Data udostępnienia informacji: 2005-08-09 10:02:43
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-19 09:22:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...