B I P GMINY SZPROTAWA
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Dane teleadresowe
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacja o redaktorach
 Rada Miejska w Szprotawie
Skład Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Dyżury
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe
 Burmistrz Szprotawy
Sprawozdania
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zarządzenia
NABORY
Ogłoszenia
Kontrole
 Urząd Miejski
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry i ewidencje
 WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Jednostki organizacyjne
Szkoły
Przedszkola
SzWiK
SzDK
OPS
MSP ZOZ
Biblioteka
Sołectwa i osiedla
Inne
 Przetargi
Przetargi MSP ZOZ
Przetargi SzDK
Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
Przetargi - szkoły
Przetargi inne
OPS
Przetargi SzWiK
 Finanse
Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Budżet na 2008 rok
Podatki i opłaty w roku 2008
Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i jego wykonanie
Dochody i straty spółek handlowych
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Projekt budżetu na 2008 r
Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
 Zamówienia publiczne
(nowa pozycja)
 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.
 Ogłoszenia
Obwieszczenia UM
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia inne
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi > OPS

Ogłoszenie - w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni w placówkach na terenie gminy - załącznik 22
- załącznik 22a - Specyfikacja istotnych warunków
- załącznik 22b - załącznik nr 1 do SIWZ
- załącznik 22c - tabela do załącznika nr 1
- załącznik 22d - załącznik nr 2 do SIWZ
- załącznik 22e - załącznik nr 3 do SIWZ
- załącznik 22f - załącznik nr 4 do SIWZ
- załącznik 22g - załącznik nr 5 do SIWZ
- załącznik 22h - Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja o roztrzygniętym proteście -
Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni w przedszkolach, szkołach i stołówkach na terenie Gminy Szprotawa w ramach programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania- załącznik 12

 

Postępowanie w trybie  przetargu nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni w przedszkolach, szkołach i stołówkach na terenie Gminy Szprotawa w ramach programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania- załącznik 11

Wybór oferty na świadczenie usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Szprotawa -
zał. 10d

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specyficznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Szprotawa.-zał.10,10a(SIWZ), 10b, 10c

 

Ogłoszenie o wyborze oferty - dożywianie -zał.9 

Dożywianie osób w ramach programu " Dożywianie osób w ramach programu wieloletniego -Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w punktach, stołówkach na terenie Gminy Szprotawa.- zał.8

SIWZ -Dożywianie - zał.9

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Pomoc państwa w zakresie dożywiania -zał.7

Przetarg nieograniczony o wartości pow.60 000 Euro na zadanie " Dożywianie osób w ramach programu wieloletniego -Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w punktach, stołówkach na terenie Gminy Szprotawa. - zał.5 
 

SIWZ - Dożywianie - zał.6

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie dożywiania osób w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zał.4

 

DOŻYWIANIE OSÓB W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W PUNKTACH – STOŁÓWKACH NA TERENIE GMINY SZPROTAWA W FORMIE KATERINGU  (zał.3)

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 60.000 EURO NA ZADANIE: DOŻYWIANIA OSÓB W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO ?POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA? W STOŁÓWKACH NA TERENIE GMINY SZPROTAWA - (patrz- załącznik nr 1)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie dożywiania osób w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? - (patrz- załącznik nr 2)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 21a

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie Art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Dożywianie osób w ramach programu wieloletniego pomoc Państwa w zakresie dożywiania w punktach – stołówkach na terenie Gminy Szprotawa w Formie Kateringu.- załącznik21

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu protestu – załącznik 20

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie na rzecz Zamawiającego szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych- załącznik 17, zał.17a(SIWZ), zał.17b, zał.17c, zał.17d, zał 17e,zał.17f, zał.17g

Informacja o roztrzygniętym proteście - załącznik 16

 

Zawiadomienie o wniesionym proteście – załącznik 19, załącznik 19 a,                    załącznik 19 b

Zawiadomienie o wyborze oferty – załącznik 18, załącznik 18 a  

 

Zawiadomienie o wzniesionym proteście – załącznik 15, 15a, 15b

Zawiadomienie o wyborze oferty-załącznik 14a


Zawiadomienie o wyborze oferty- załącznik 14

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni w przedszkolach, szkołach i stołówkach na terenie Gminy Szprotawa w ramach programu Pomoc Państwa  w zakresie dożywiania.- załącznik 13

Załączniki do pobrania: 2008-06-19 07:40:45 - załącznik 1 (76.01 kB)
2008-06-19 07:41:16 - załącznik 2 (88.83 kB)
2008-06-19 07:41:34 - załącznik 3 (107.03 kB)
2008-06-19 07:41:55 - załącznik 4 (102.56 kB)
2008-06-19 07:43:08 - załącznik 5 (107.03 kB)
2008-06-19 07:43:26 - załącznik 6 (208.35 kB)
2008-06-19 07:43:51 - załącznik 7 (87.45 kB)
2008-06-19 07:44:12 - załącznik 8 (98.75 kB)
2008-06-19 07:44:32 - załącznik 9 (88.16 kB)
2008-06-19 07:44:51 - załącznik 10 (83.98 kB)
2008-06-19 07:45:48 - załącznik 10a (187.08 kB)
2008-06-19 07:46:09 - załącznik 10 b (51.68 kB)
2008-06-19 07:46:31 - załącznik 10 c (35.58 kB)
2008-06-19 07:46:49 - załącznik 10 d (66.74 kB)
2008-06-19 07:47:22 - załącznik 11 (287.33 kB)
2008-06-19 07:48:08 - załącznik 12 (73.85 kB)
2008-06-19 07:48:32 - załącznik 13 (190.65 kB)
2008-06-19 07:48:55 - załącznik 14 (88.86 kB)
2008-06-19 07:49:57 - załącznik 15 (89.19 kB)
2008-06-19 07:50:26 - załącznik 15a (466.79 kB)
2008-06-19 07:51:05 - załącznik 15 b (535.91 kB)
2008-06-19 07:51:38 - załącznik 16 (86.15 kB)
2008-06-19 07:51:57 - załącznik 17 (154.88 kB)
2008-06-19 07:52:25 - załącznik 17a (195.18 kB)
2008-06-19 07:53:07 - załącznik 17b (67.44 kB)
2008-06-19 07:53:53 - załącznik 17c (63.89 kB)
2008-06-19 07:55:00 - załącznik 17 d (130.16 kB)
2008-06-19 07:55:28 - załącznik 17 e (58.33 kB)
2008-06-19 07:55:49 - załącznik 17f (62.55 kB)
2008-06-19 07:56:11 - załącznik 17 g (56.67 kB)
2008-06-24 12:12:15 - załącznik 18 (129.54 kB)
2008-06-24 12:12:48 - załącznik 18 a (79.85 kB)
2008-07-01 11:44:08 - załącznik 19 (71.52 kB)
2008-07-01 11:44:50 - zalącznik 19 a (108.77 kB)
2008-07-01 11:45:30 - załącznik 19 b (97.29 kB)
2008-07-04 10:28:58 - załącznik 20 (98.87 kB)
2008-12-09 07:45:10 - załącznik 21 (107.16 kB)
2008-12-09 07:45:38 - załącznik 21a (226.92 kB)
2009-06-18 14:00:02 - Załącznik 22 (40.65 kB)
2009-06-18 14:16:24 - załącznik 22a (123.47 kB)
2009-06-18 14:17:07 - załącznik 22b (47.48 kB)
2009-06-18 14:17:56 - załącznik 22c (103.00 kB)
2009-06-18 14:18:22 - załącznik 22d (33.87 kB)
2009-06-18 14:19:28 - załącznik 22e (32.30 kB)
2009-06-18 14:19:55 - załącznik 22f (20.70 kB)
2009-06-18 14:20:16 - załącznik 22g (26.48 kB)
2009-06-25 09:17:08 - załącznik 22h (71.05 kB)

Ilość odwiedzin: 5065
Nazwa dokumentu: OPS
Osoba, która wytworzyła informację: Ignaszak Anna
Osoba, która odpowiada za treść: Ignaszak Anna
Osoba, która wprowadzała dane: Żwirek Justyna
Data wytworzenia informacji: 2008-06-19 07:07:25
Data udostępnienia informacji: 2008-06-19 07:07:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-25 09:18:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...