B I P GMINY SZPROTAWA
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Dane teleadresowe
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacja o redaktorach
 Rada Miejska w Szprotawie
Skład Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Dyżury
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe
 Burmistrz Szprotawy
Sprawozdania
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zarządzenia
NABORY
Ogłoszenia
Kontrole
 Urząd Miejski
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry i ewidencje
 WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Jednostki organizacyjne
Szkoły
Przedszkola
SzWiK
SzDK
OPS
MSP ZOZ
Biblioteka
Sołectwa i osiedla
Inne
 Przetargi
Przetargi MSP ZOZ
Przetargi SzDK
Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
Przetargi - szkoły
Przetargi inne
OPS
Przetargi SzWiK
 Finanse
Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Budżet na 2008 rok
Podatki i opłaty w roku 2008
Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i jego wykonanie
Dochody i straty spółek handlowych
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Projekt budżetu na 2008 r
Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
 Zamówienia publiczne
(nowa pozycja)
 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.
 Ogłoszenia
Obwieszczenia UM
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia inne
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwała w sprawie budżetu Gminy Szprotawa na rok 2009.

Objaśnienia do budżetu Gminy Szprotawa na rok 2009.

Informacja o stanie mienia Gminy Szprotawa lub przyjętego w zarząd przez podległe jednostki / zakłady budżetowe wg. stanu na dzień 30.09.2008r

Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawa w latach 2009 – 2021

Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawa w latach 2009 – 2021

Wydatki budżetu Gminy Szprotawa na rok 2009 - Tab.1

Zadania Inwestycyjne w 2009r -Tab. 2

Dochody Budżetu Gminy na 2009r- zał.1

Dochody Budżetu Gminy wg .źródeł pochodzenia na 2009r - zał. 1a

Wydatki Budżetu Gminy Szprotawa na 2009r.-zał.2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z okresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 rok -zał. 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności -zał.4

Załącznik  do projektu budżetu Gminy Szprotawa na 2009r- zał. 4a

Przychody i wydatki Zakładów budżetowych na 2009r.- zał.5

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009r. -zał. 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 2009r. -zał.7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -zał.8

Załączniki do pobrania: 2008-12-01 10:32:52 - Uchwała w sprawie budżetu Gminy Szprotawa na rok 2009. (95.65 kB)
2008-12-01 10:33:27 - Objaśnienia do budżetu Gminy Szprotawa na rok 2009 (306.70 kB)
2008-12-01 10:34:36 - Informacja o stanie mienia Gminy Szprotawa lub przyjętego w zarząd przez podległe jednostki / zakłady budżetowe wg. stanu na dzień 30.09.2008r (232.90 kB)
2008-12-01 10:37:30 - Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawa w latach 2009 – 2021 (57.43 kB)
2008-12-01 10:39:16 - Prognoza długu i jego spłaty dla Gminy Szprotawa w latach 2009 – 2021 excel (57.43 kB)
2008-12-01 10:39:38 - Wydatki budżetu Gminy Szprotawa na rok 2009 - Tab.1 (161.65 kB)
2008-12-01 10:39:52 - Zadania Inwestycyjne w 2009r -Tab. 2 (54.78 kB)
2008-12-01 10:40:10 - Dochody Budżetu Gminy na 2009r- zał.1 (66.72 kB)
2008-12-01 10:40:34 - Dochody Budżetu Gminy wg .źródeł pochodzenia na 2009r - zał. 1a (60.31 kB)
2008-12-01 10:41:04 - Wydatki Budżetu Gminy Szprotawa na 2009r.-zał.2 (71.52 kB)
2008-12-01 10:42:02 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z okresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 rok -zał. 3 (68.66 kB)
2008-12-01 10:42:21 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności -zał.4 (90.59 kB)
2008-12-01 10:43:40 - Załącznik do projektu budżetu Gminy Szprotawa na 2009r –zał. 4a (74.82 kB)
2008-12-01 10:44:06 - Przychody i wydatki Zakładów budżetowych na 2009r.- zał.5 (47.89 kB)
2008-12-01 10:44:22 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2009r. -zał. 6 (35.90 kB)
2008-12-01 10:44:43 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 2009r. -zał.7 (38.31 kB)
2008-12-01 10:44:57 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -zał.8 (57.87 kB)

Ilość odwiedzin: 508
Nazwa dokumentu: Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Ignaszak Anna
Data wytworzenia informacji: 2008-12-01 09:35:11
Data udostępnienia informacji: 2008-12-01 09:35:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 10:47:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...