B I P GMINY SZPROTAWA
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Dane teleadresowe
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacja o redaktorach
 Rada Miejska w Szprotawie
Skład Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Dyżury
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe
 Burmistrz Szprotawy
Sprawozdania
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zarządzenia
NABORY
Ogłoszenia
Kontrole
 Urząd Miejski
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry i ewidencje
 WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Jednostki organizacyjne
Szkoły
Przedszkola
SzWiK
SzDK
OPS
MSP ZOZ
Biblioteka
Sołectwa i osiedla
Inne
 Przetargi
Przetargi MSP ZOZ
Przetargi SzDK
Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
Przetargi - szkoły
Przetargi inne
OPS
Przetargi SzWiK
 Finanse
Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Budżet na 2008 rok
Podatki i opłaty w roku 2008
Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i jego wykonanie
Dochody i straty spółek handlowych
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Projekt budżetu na 2008 r
Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
 Zamówienia publiczne
(nowa pozycja)
 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.
 Ogłoszenia
Obwieszczenia UM
    Obwieszczenia UM 2009
    Realizacja zadań publicznych
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia inne
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia > Obwieszczenia UM

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenia UM 2009
2. Realizacja zadań publicznych

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.04.2008r decyzji zmieniająca decyzję Burmistrza Szprotawy z dnia 23.06.2006r znak IFŚ.7624-6/05 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice gmina Szprotawa.-.

Obwieszczenie, o wydaniu dniu 14.12.2007r postanowienia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie, Gmina Szprotawa.- zał78
 

Obwieszczenie o sporządzeniu w dniu 12.12.2007r projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa – zadanie II przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, Gmina Szprotawa”.- zał.77   

Obwieszczenie informujące społeczeństwo, że w dniu 10.11.2007r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 12 Łęknica – Żary – Żagań – granica województwa na odcinku od km 77 + 650,30 do km 86 + 044,70.  - zał.76

 Obwieszczenie informujące strony postępowania, iż w dniu 10.12.2007r została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rzeka Szprotawa – etap I – odbudowa rzeki w km 0+000 do km 2+000 Gmina Szprotawa”. - zał.75 

 

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.11.2007r postanowienia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie, Gmina Szprotawa.-zał.74

 

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.11.2007r Postanowienia Burmistrza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa – zadanie II przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, Gmina Szprotawa” - do dnia 21.12.2007r.-zał.73  

Obwieszczenie informujące strony postępowania oraz społeczeństwo, iż w dniu 6.12.2007r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem dwóch studni zastępczych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie, Gmina Szprotawa.-zał.72   

Obwieszczenie informujące społeczeństwo, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 12 Łęknica – Żary – Żagań – granica województwa na odcinku od km 77 + 650,30 do km 86 + 044,70, zostało przedłużone do dnia 17 grudnia 2007r- zał.71   

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTK Centertel Sp. z o.o. pracującej w systemach GSM 900/GSM 1800/UMTS przy ul. Rolnej 2 w Szprotawie - zał.70

Obwieszczenie informujące strony postępowania, że na wniosek Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rzeka Szprotawa – etap I – odbudowa rzeki w km 0+000 do km 2+000 Gmina Szprotawa” - zał.69

Obwieszczenie informujące strony postępowania oraz społeczeństwo, że w dniu 6.11.2007r zostało wydane Postanowienie Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem dwóch studni zastępczych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie -  do dnia 6 grudnia 2007r. - zał.68
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.10.2007r. Postanowienia Burmistrza o obowiązku sporządzenia w pełnym zakresie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa – zadanie II przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, Gmina Szprotawa” - zał. 67

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.10.2007r postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie, Gmina Szprotawa - zał. 66

Obwieszczenie o dołączeniu w dniu 28.09.2007r Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 12 Łęknica – Żary – Żagań – granica województwa na odcinku od km 77 + 650,30 do km 86 + 044,70. Postępowanie będzie toczyło się z udziałem społeczeństwa – zał. 65
Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie, Gmina Szprotawa - zał.64
Obwieszczenie informujące społeczeństwo, że na wniosek pełnomocnika Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10 a, 01 – 230 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTK Centertel Sp. z o.o. pracującej w systemach GSM 900/GSM 1800/UMTS przy ul. Rolnej 2 w Szprotawie. - zał.63

Obwieszczenie informujące strony postępowania, że w dniu 05.09.2007r została wydana decyzja Burmistrza Szprotawy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa od km 21+000 do km 29+300 - zał.62

Obwieszczenie informujące strony postępowania, że w dniu 27.08.2007r zostało wydane Postanowienie Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa od km 21+000 do km 29+300 - do dnia 10 września 2007r. - zał. 61

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128.06 SZPROTAWA przy ul. Przejazdowej w Szprotawie – zał. 60

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.07.2007r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTK Centertel, pracującej w systemach GSM 900/GSM 1800/UMTS 2000 MHz przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym, dz. nr 77/13, Gmina Szprotawa – zał. 59

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.07.2007r Postanowienia Burmistrza Szprotawy o odstąpieniu od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa od km 21+000 do km 29+300. - zał.58

Obwieszczenia o wystąpieniu w dniu 25.07.2007r o uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa od km 21+000 do km 29+300 - zał.57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTK Centertel, pracującej w systemach GSM 900/GSM 1800/UMTS 2000 MHz przy ul.  Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym, dz. nr 77/13. - zał.55

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa od km 21+000 do km 29+300. - zał.56

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 01.06.2007r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Szprotawa, przy ul. Szpitalnej w Szprotawie. - zał.54

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Szprotawa na działce 100/2 obręb II, przy ul. Szpitalnej w Szprotawie. - zał.53

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2007r Pana Edwarda Ambroziaka, ul. Samarytanka 23 A, 03 – 592 Warszawa, z upoważnienia inwestora ENEA S.A. UL. Nowowiejskiego 11, 60 – 967 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Szprotawa. - zał.52

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.03.2007r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu odpadów skórzanych ?Kollamat? przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym na działce nr 77/5, Gmina Szprotawa. - zał.51 

Burmistrz Szprotawy podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu odpadów skórzanych ?Kollamat? przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym na działce nr 77/5, Gmina Szprotawa.  -  zał.50

Obwieszczenie informujące społeczeństwo, że w dniu 20.02.2007r zostało wydane Postanowienie Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu odpadów skórzanych ?Kollamat? na działce nr 77/5 przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym, Gmina Szprotawa do dnia 20 marca 2007r. - (zał.49)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.02.2007r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń na stacji bazowej telefonii komórkowej 41050 Leszno Górne przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym, dz. nr 77/5. (zał.48)

Postanowienie z dnia 29.01.2007r o wydaniu Postanowienia Burmistrza Szprotawy ustalające obowiązek sporządzenia w pełnym zakresie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu odpadów skórzanych ?Kollamat? na działce nr 77/5 przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym, Gmina Szprotawa. - (zał.47) 

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń na stacji bazowej telefonii komórkowej 41050 Leszno Górne przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym, dz. nr 77/5, Gmina Szprotawa. - (zał.46)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.12.2006r decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Szprotawy z dnia 23.06.2006r znak IFŚ.7624-6/05 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice gmina Szprotawa, na wniosek KAROR - ELEKTROWNIE WODNE Sp. z o.o., ul. Smoleńska 154, 85–871 Bydgoszcz, - (zał.45)   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń na stacji bazowej telefonii komórkowej 41050 Leszno Górne przy ul. Fabrycznej 8 w Lesznie Górnym. - (zał.44)   
Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( zał.43)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 02.10.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 33756 Leszno Górne, zlokalizowanej w m. Leszno Górne przy ul. Bolesławieckiej, dz. nr 335/1. - (zał.42) 

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.09.2006r  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125 mm doprowadzającej wodę pitną i ppoż. z miejskiego wodociągu miasta Szprotawa do wsi Szprotawka. (zał.41)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.09.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128 SZPROTAWA na działce nr 47/3 przy ul. Przejazdowej w Szprotawie. (zał.40)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.09.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA 41216 CENTRUM? UL. Sobieskiego 70, 67 – 300 Szprotawa, (zał.39)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.09.2006r Postanowienia Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA_41216_ CENTRUM? UL. Sobieskiego 70, 67 – 300 Szprotawa - do dnia 13 października 2006r. (zał.38)  

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 14.09.2006r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ?SZPROTAWA_41217_ WSCHÓD? na działkach 105, 108 i 109 obręb II, przy ul. Szpitalnej w Szprotawie. (zał.37)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach Szprotawa i Kartowice. (zał.36)

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 33756 Leszno Górne, zlokalizowanej w m. Leszno Górne przy ul. Bolesławieckiej, dz. nr 335/1, Gmina Szprotawa. - (zał.35)  

Zawiadomienie Burmistrza Szprotawy, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono prognozę oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach Szprotawa i Kartowice - (zał.34)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6.09.2006r postanowienia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125 mm doprowadzającej wodę pitną i ppoż. z miejskiego wodociągu miasta Szprotawa do wsi Szprotawka - do dnia 26 września 2006r. (zał.33)

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125 mm doprowadzającej wodę pitną i ppoż. z miejskiego wodociągu miasta Szprotawa do wsi Szprotawka. (zał.32)

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128 SZPROTAWA na działce nr 47/3 przy ul. Przejazdowej w Szprotawie.  (zał.31)  

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1.09.2006r Postanowienia Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA 41216 CENTRUM? UL. Sobieskiego 70, 67 – 300 Szprotawa - do dnia 15 września 2006r. (zał.30)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1.09.2006r  Postanowienia Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ?SZPROTAWA_41217_WSCHÓD? na działkach 105, 108 i 109 obręb II, przy ul. Szpitalnej w Szprotawie - do dnia 15 września 2006r. - (zał.29)

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.08.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice w km 103 + 050 rzeki Bóbr, Gmina Szprotawa. (zał.28)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 33756 Leszno Górne, zlokalizowanej w m. Leszno Górne przy ul. Bolesławieckiej, dz. nr 335 - (zał.27)

Obwieszczenie o  projekcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ?SZPROTAWA 41216 CENTRUM UL. Sobieskiego 70, 67 – 300 Szprotawa. (zał.26)

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA_ 41217_WSCHÓD na działkach 105, 108 i 109 obręb II, przy ul. Szpitalnej w Szprotawie. (zał.25)

Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu Postanowienia Burmistrza Szprotawy o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125 mm doprowadzającej wodę pitną i ppoż. z miejskiego wodociągu miasta Szprotawa do wsi Szprotawka. (zał.24) 

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice w km 103 + 050 rzeki Bóbr, Gmina Szprotawa. - ( zał.23)

Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128 SZPROTAWA przy ul. Przejazdowej w Szprotawie. (zał.22) 

Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA_41217_WSCHÓD? przy ul. Szpitalnej ( działka nr 105 ) w Szprotawie. - (zał.21) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 3 /4 w miejscowości Długie. - (zał.20) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice - (zał.19)

Obwieszczenie o Postanowieniu Burmistrza Szprotawy ustalającym obowiązek sporządzenia w pełnym zakresie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice w km 103 + 050 rzeki Bóbr, gmina Szprotawa - (zał.18) 

Obwieszczenie informujące, że do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice w km 103 + 050 rzeki Bóbr, gmina Szprotawa, został dołączony Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - (zał.17)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej?SZPROTAWA_41216_CENTRUM? UL. Sobieskiego 70, 67 – 300 Szprotawa, gmina Szprotawa - (zał.16) 

Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej - (zał.15)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (zał.14)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice (zał.13)

Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM - (zał.12)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr (zał.11)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej. ( załącznik 10)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM - ( zał.9)

Postępowanie w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na  częściowej modernizacji i rozbudowie kanalizacji deszczowej w ul. Legnickiej, Powstańców Warszawskich i Kasprzaka w Szprotawie. (załącznik nr 8)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na częściowej modernizacji i rozbudowie kanalizacji deszczowej w ul. Legnickiej, Powstańców Warszawskich i Kasprzaka w Szprotawie. (patrz załącznik 7)

Postępowanie w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na  budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice Gmina Szprotawa. - ( załącznik 6)

Budowa stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w Lesznie Dolnym – Bobrowice Gmina Szprotawa. - Obwieszczenie (załącznik 5) 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (m.Długie) -  załącznik4 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - (załącznik 1) 

Postępowanie administarcyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia polegającego na realizacji stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów przy ul. Wiejskiej 1 w Szprotawie - (załącznik 2) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM - załącznik 3

 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.03.2009r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i przebudowie jazu Iława w Szprotawie na rzece Bóbr w km 96 + 330 na działkach nr 168, 776/1, 776/3, 777 w obrębie nr 3 miasta Szprotawa, Gmina Szprotawa” - załącznik 94

 

Burmistrz Szprotawy informuje strony postępowania, iż zostało wszczęte powstępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wodociągu na trasie Leszno Górne - Biernatów” - załącznik 93

 

 

załącznik 92
Obwieszczenie o sporządzeniu w dniu 09.07.2008r projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji jazu w km 114,36 rzeki Bóbr w Lesznie Górnym” Gmina Szprotawa.-
załącznik 91

 

Obwieszczenie informujące mieszkańców, że prowadzone postępowanie administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i przebudowie jazu Iława w Szprotawie na rzece Bóbr w km 96 + 330 na działkach nr 168, 776/1, 776/3, 777obręb III, Gmina Szprotawa” toczy się z udziałem społeczeństwa.

 Burmistrz Szprotawy podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego jazu na dz. ozn. nr 430/7 położonej w obrębie wsi Leszno Górne, gm. Szprotawa. – załącznik 90

Burmistrz Szprotawy podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „Modernizacji jazu w km 114,36 rzeki Bóbr w Lesznie Górnym” Gmina Szprotawa, w dniu 18.06.2008r zostało wydane postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie będzie toczyło się z udziałem społeczeństwa. – zał. 89

 

Obwieszczenie o sporządzeniu w dniu 04.06.2008r projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi – ul. Kolonia i Lipowa szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami 1,50 m oraz ul. Wąska szerokości 3,50 m jako ciąg pieszo jezdny w Lesznie Górnym, Gmina Szprotawa na działkach nr 402/2, 400, 398, 395/1, 311/3, 397, 396,485/5, 511- załącznik 88

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.04.2008r decyzji zmieniająca decyzję Burmistrza Szprotawy z dnia 23.06.2006r znak IFŚ.7624-6/05 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice gmina Szprotawa.-załącznik 87

Obwieszczenie informujące strony postępowania, iż w dniu 02.04.2008r zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi – ul. Kolonia i Lipowa szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami 1,50 m oraz ul. Wąska szerokości 3,50 m jako ciąg pieszo jezdny w Lesznie Górnym, Gmina Szprotawa na działkach nr 402/2, 400, 398, 395/1, 311/3, 397, 396,485/5, 511.-załącznik 86

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.04.2008r decyzji zmieniająca decyzję Burmistrza Szprotawy z dnia 23.06.2006r znak IFŚ.7624-6/05 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice gmina Szprotawa.-.
Obwieszczenie informujące strony postępowania oraz społeczeństwo, iż w dniu 12.03.2008r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem dwóch studni zastępczych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie, Gmina Szprotawa.
-
załącznik 85

 

 

 

 

 

 

 

 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.04.2008r decyzji zmieniająca decyzję Burmistrza Szprotawy z dnia 23.06.2006r znak IFŚ.7624-6/05 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 110+450 w Lesznie Dolnym – Bobrowice gmina Szprotawa.-.Obwieszczenie informujące strony postępowania, iż w dniu 26.02.2008r zostało wszczęte powstępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi – ul. Kolonia i Lipowa szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami 1,50 m oraz ul. Wąska szerokości 3,50 m jako ciąg pieszo jezdny w Lesznie Górnym, Gmina Szprotawa.- załącznik 83

 

Obwieszczenie informujące strony postępowania oraz mieszkańców, iż w dniu 22.02.2008r został sporządzony projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem dwóch studni zastępczych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie, Gmina Szprotawa - załącznik 84   

 

Obwieszczenie, że w dniu 9.01.2008r została uchylona decyzja z dnia 6.12.2007r znak RO.II.7624-8/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem dwóch studni zastępczych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie, Gmina Szprotawa.- zał.81

Obwieszczenie o wszczęciu dniu 9.01.2008r postępowania administracyjnego w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej wraz z wykonaniem dwóch studni zastępczych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie, Gmina Szprotawa.- zał.82

 

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 03.01.2008r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie, Gmina Szprotawa.- zał.80   

 

Obwieszczenie, iż w dniu 14.12.2007r został sporządzony projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie, Gmina Szprotawa.- zał.79 
 

Załączniki do pobrania: 2005-10-14 14:27:38 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy (zał.1) (72.00 kB)
2005-10-31 08:27:50 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy (2) (72.00 kB)
2005-11-02 14:27:38 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy zał. 3 (72.00 kB)
2005-11-23 09:38:05 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy zał.4 (72.00 kB)
2005-12-22 10:26:40 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy zał.5 (74.00 kB)
2006-01-11 11:32:27 - nauka języków obcych - j.niemiecki (549.00 kB)
2006-01-13 12:41:13 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy - zał.6 (115.34 kB)
2006-01-31 15:18:04 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy- zał.7 (121.50 kB)
2006-02-27 14:59:33 - Załącznik nr 8- Postępowanie w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na częściowej modernizacji i rozbudowie kanalizacji deszczowej w ul. Legnickiej, (114.89 kB)
2006-04-13 12:13:12 - zał.9 - Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM (114.01 kB)
2006-05-04 11:44:17 - załącznik 10 -Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej (540.00 kB)
2006-05-17 16:07:59 - zał.11 -postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniając (74.00 kB)
2006-05-23 15:19:16 - zał.12 -Projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM (544.50 kB)
2006-06-02 14:22:59 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice (74.00 kB)
2006-06-09 12:32:57 - zał.14 -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (71.50 kB)
2006-06-19 12:25:20 - zał.15- projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej (72.00 kB)
2006-07-12 12:10:20 - zał.16- Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowejSZ (78.50 kB)
2006-07-12 12:11:55 - zał.17- Obwieszczenie informujące, że do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycz (79.00 kB)
2006-07-12 12:13:35 - zał.18-Obwieszczenie o Postanowieniu Burmistrza Szprotawy ustalającym obowiązek sporządzenia w pełnym zakresie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elekt (78.50 kB)
2006-07-12 12:14:01 - zał.19-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia piętrzącego wraz z obiektami i urządzeniami uzupełniającymi na rzece Bóbr w km 1 (77.50 kB)
2006-07-12 12:14:29 - zał.20-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 3 /4 w miejscowości Dług (77.50 kB)
2006-08-17 09:15:21 - zał.21-Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA_41217_ (541.00 kB)
2006-08-17 09:20:42 - zał.22-Wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128 (78.00 kB)
2006-08-21 09:09:06 - zał.23-Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowice w k (544.50 kB)
2006-08-23 12:25:03 - zał.24-Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu Postanowienia Burmistrza Szprotawy o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegające (73.50 kB)
2006-08-29 09:28:38 - zał.25-Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA_ 41217_WSCHÓD na działkach (540.50 kB)
2006-08-29 15:11:34 - zał.26-Obwieszczenie o projekcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA 41216 CENTRUM UL. Sobieskiego 70, 67 (544.50 kB)
2006-08-29 15:13:46 - zał.27-Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bezobsługowej stacji baz (546.50 kB)
2006-09-07 14:10:57 - zał.28-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.08.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Małej Elektrowni Wodnej na stopniu hydroenergetycznym Dziećmiarowic (544.50 kB)
2006-09-07 14:12:41 - zał.29-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1.09.2006r Postanowienia Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sta (544.00 kB)
2006-09-07 14:14:19 - zał.30-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1.09.2006r Postanowienia Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stac (544.00 kB)
2006-09-08 12:27:28 - zał.31-Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128 SZPROTAWA na działce (77.00 kB)
2006-09-08 12:28:30 - zał.32-Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125 mm doprowadzającej wodę pitną i ppoż. z miej (544.50 kB)
2006-09-08 12:30:13 - zał.33-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6.09.2006r postanowienia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø (545.00 kB)
2006-09-15 12:09:44 - zał.34-Zawiadomienie Burmistrza Szprotawy, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono prognozę oddziaływania na środowisk (77.00 kB)
2006-09-15 12:10:52 - zał.35-Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plu (544.50 kB)
2006-09-15 12:56:02 - zał.36-Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach Szprotawa i Kartowice (70.50 kB)
2006-09-18 14:40:33 - zał.37-Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 14.09.2006r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii (544.00 kB)
2006-09-18 14:42:38 - zał.38-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.09.2006r Postanowienia Burmistrza Szprotawy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sta (544.00 kB)
2006-09-21 12:45:08 - zał.39-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.09.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SZPROTAWA 41216 CENTRUM UL. Sob (544.00 kB)
2006-10-02 13:48:35 - zał.40-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.09.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 41128 SZPROTAWA na dzi (544.00 kB)
2006-10-02 13:56:58 - zał.41-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.09.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125 mm doprowadzającej wodę pitną i ppoż. (544.50 kB)
2006-10-18 08:49:20 - zał.42-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 02.10.2006r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej siec (540.50 kB)
2006-11-02 09:18:24 - zał.43-Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (547.50 kB)
2006-12-27 09:58:23 - zał.44-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń na st (117.32 kB)
2006-12-29 12:33:41 - zał.45-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.12.2006r decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Szprotawy z dnia 23.06.2006r znak IFŚ.7624-6/05 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego (114.18 kB)
2007-01-26 11:36:36 - załącznik 46 (112.90 kB)
2007-02-14 14:49:17 - zał.48 (111.76 kB)
2007-02-14 14:54:45 - zał.47 (134.04 kB)
2007-02-21 08:56:54 - załącznik 49 (108.72 kB)
2007-03-07 12:08:19 - załącznik 50 (112.62 kB)
2007-03-19 13:25:47 - zał.51 (113.06 kB)
2007-04-10 11:04:01 - zał.52 (113.31 kB)
2007-05-16 09:42:21 - zał.53 (544.50 kB)
2007-06-04 15:53:37 - zał.54 (540.50 kB)
2007-06-12 10:29:00 - zał.55 (546.50 kB)
2007-07-10 14:08:28 - zał.56 (81.00 kB)
2007-07-26 08:53:43 - zał.57 (80.00 kB)
2007-07-26 08:54:57 - zał.58 (80.00 kB)
2007-08-17 12:30:20 - Zał. 59 (115.35 kB)
2007-08-23 11:09:58 - zał.60 (107.86 kB)
2007-08-30 08:41:36 - zał.61 (105.84 kB)
2007-09-06 08:57:07 - zał.62 (110.70 kB)
2007-09-07 07:29:43 - zał.63 (109.81 kB)
2007-09-27 12:43:00 - zał.64 (142.70 kB)
2007-10-05 15:00:21 - zał. 65 (111.69 kB)
2007-10-23 08:27:33 - zał. 66 (142.16 kB)
2007-11-05 11:57:02 - zał. 67 (110.31 kB)
2007-11-13 11:35:33 - zał.68 (106.38 kB)
2007-11-13 11:38:17 - zał.69 (152.00 kB)
2007-11-13 11:49:33 - zał.70 (107.78 kB)
2007-11-22 14:20:12 - Obwieszczenie burmistrza dot. budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA (80.50 kB)
2007-11-22 14:26:02 - Obwieszczenie burmistrza dot.budowy stacji bazowej sieci komorkowej Orange (80.50 kB)
2007-11-22 14:27:48 - Obwieszczenie burmistrza dot. budowy sieci gazowej przy ul.Porzeczkowej (81.50 kB)
2007-11-22 14:31:16 - Obwieszczenie burmistrza dot. budowy studnii głębinowych na ul. Kraszewskiego (81.50 kB)
2007-11-22 14:32:51 - Obwieszczenie burmistrza dot. budowy odcinka wodociągu od Leszna Dolnego do Szprotawki (80.00 kB)
2007-12-03 11:21:17 - zał.71 (108.06 kB)
2007-12-03 14:52:00 - Obwieszczenie Burmistrza dot. przebudowy oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Dziećmiarowice (118.87 kB)
2007-12-10 08:17:42 - zał.72 (110.35 kB)
2007-12-10 16:17:12 - zał.73 (99.19 kB)
2007-12-10 16:18:02 - zał.74 (137.21 kB)
2007-12-11 08:00:03 - zał.75 (114.24 kB)
2007-12-11 08:00:58 - zał.76 (105.21 kB)
2007-12-14 09:31:08 - zał.77 (113.73 kB)
2007-12-14 13:54:41 - zał - 78 (152.55 kB)
2007-12-14 13:55:22 - zał.- 79 (137.32 kB)
2008-01-04 08:06:00 - zał.80 (123.17 kB)
2008-01-14 09:41:53 - Budowa stacji transformatorowej 20/0,4 kV z powiązaniami liniowymi 20kV i nn na działkach nr 248/3, 248/2, 247, 246 w obrębie wsi Dziećmiarowice, gm. Szprotawa. (111.31 kB)
2008-01-15 13:34:27 - zał.81 (112.21 kB)
2008-01-15 13:35:00 - zał.82 (113.31 kB)
2008-01-28 10:06:24 - Budowa stacji transformatorowej 20/0,4 kV z powiązaniami liniowymi 20kV i nn na działkach nr 248/3, 248/2, 247, 246 w obrębie wsi Dziećmiarowice, gm. Szprotawa (111.31 kB)
2008-01-28 10:08:35 - Budowa drogi gminnej na dz. ozn. nr 579/2, 615, 585/2, 586 położonych w obrębi wsi Długie, gm. Szprotawa. (111.64 kB)
2008-02-07 08:44:39 - Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na dz. ozn. nr 402/2, 400, 398, 395/1, 311/3, 397, 396, 485/5, 511 położonych w obrębi wsi Leszno Górne, (111.57 kB)
2008-02-15 11:57:15 - Budowia linii SN, nn oraz stacji transformatorowej w obrębie wsi Witków, gm. Szprotawa na dz. ozn. nr 329, 328, 557/15. (111.48 kB)
2008-02-22 07:06:25 - Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na dz. ozn. nr 579/2, 2/10, 293/17 położonych w obrębi wsi Długie, gm. Szprotawa (110.70 kB)
2008-02-26 10:26:58 - załącznik 83 (110.70 kB)
2008-02-26 10:27:34 - załącznik 84 (111.86 kB)
2008-03-13 08:27:38 - załłącznik- 85 (120.86 kB)
2008-04-09 13:06:37 - ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z powiązaniami liniowymi 20kV dla powiązania Małej Elektrowni Wodnej z siecią (113.74 kB)
2008-04-11 07:55:12 - załącznik 87 (114.24 kB)
2008-05-26 13:12:58 - Budowa elektrowni wiatrowej oraz przyłączy kablowych do istniejącej stacji transformatorowej na dz. ozn. nr 20/13 położonej w obrębi wsi Wiechlice, gm. Szprotawa. (111.87 kB)
2008-05-26 13:14:25 - Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy cmentarzu komunalnym na dz. ozn. nr 362/7 położonej w obrębie wsi Borowina, gm. Szprotawa. (111.35 kB)
2008-06-12 09:28:07 - załącznik 88 (111.86 kB)
2008-06-19 13:06:45 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy - załącznik 89 (121.50 kB)
2008-06-27 13:24:50 - Obwieszczenie Burmistrza Szprotawy - załącznik 90 (104.79 kB)
2008-07-07 10:34:47 - Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na dz. ozn. nr 406/20, 405/2, 401/3, 768/4, 895 położonych w obrębie 003 miasta Szprotawy przy u (111.03 kB)
2008-07-11 07:08:31 - załącznik 91 (105.92 kB)
2008-07-28 09:57:10 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Koszarowej, Słowackiego , Niepodległości (171.58 kB)
2008-07-28 10:04:07 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miescowego planu zagospdarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Koszarowej, Słowackiego, Niepodlkegłosci. (182.88 kB)
2008-07-28 10:11:13 - OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Koszarowej, Słowackiego, Niepodległości. (85.38 kB)
2008-08-28 07:35:34 - załącznik 92 (106.93 kB)
2008-09-19 14:54:28 - Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ozn. nr 4, 5/3, 5/4, 43/2, 43/1, 82/1, 82/2, 106, 55/2 (111.00 kB)
2008-09-29 16:04:49 - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa (107.04 kB)
2008-12-12 10:48:00 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium (108.84 kB)
2009-02-16 12:16:54 - Burmistrz Szprotawy podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodoc (112.19 kB)
2009-03-27 08:31:41 - Załącznik 94 (105.69 kB)

Ilość odwiedzin: 34230
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia UM
Osoba, która wytworzyła informację: Horoszczak Agnieszka
Osoba, która odpowiada za treść: Horoszczak Agnieszka
Osoba, która wprowadzała dane: Wciórka Piotr
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 09:48:00
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 08:26:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...