B I P GMINY SZPROTAWA
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Dane teleadresowe
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacja o redaktorach
 Rada Miejska w Szprotawie
Skład Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Dyżury
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały RM - kadencja 2002 - 2006
Uchwały RM - kadencja 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe
 Burmistrz Szprotawy
Sprawozdania
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Zarządzenia
NABORY
Ogłoszenia
Kontrole
 Urząd Miejski
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Prowadzone rejestry i ewidencje
 WYBORY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Jednostki organizacyjne
Szkoły
Przedszkola
SzWiK
SzDK
OPS
MSP ZOZ
Biblioteka
Sołectwa i osiedla
Inne
 Przetargi
Przetargi MSP ZOZ
Przetargi SzDK
Zamówienia Publiczne -Urząd Miejski w Szprotawie
Przetargi Urzędu Miejskiego- sprzedaż
Przetargi - szkoły
Przetargi inne
OPS
Przetargi SzWiK
 Finanse
Projekt Budżetu Gminy na rok 2009
Budżet na 2008 rok
Podatki i opłaty w roku 2008
Podatki i opłaty w roku 2009
Budżet i jego wykonanie
Dochody i straty spółek handlowych
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Projekt budżetu na 2008 r
Roczne informacje (budżet, ulgi, pomoc publiczna)
 Zamówienia publiczne
(nowa pozycja)
 Dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji Startegii ZR
Bilans otwarcia Gminy Szprotawy.
 Ogłoszenia
Obwieszczenia UM
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia inne
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Szanowni Państwo!

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Szprotawa.  

Celem niniejszego Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz Samorządu Szprotawskiego.

Znajdziecie tu Państwo informacje o:

·        organach władzy: Radzie Miejskej – skład, plan pracy, kompetencje, Burmistrzu Szprotawy – organizacja pracy, kompetencje,

·        prawie miejscowym: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza,

·        danych publicznych: w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych, oświadczenia majątkowe,

·         finansach i mieniu: w tym budżet i jego wykonanie,  

·        zasadach funkcjonowania Urzędu Miejskiego -  o Statucie Gminy
i Regulaminie organizacyjnym urzędu, sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach,

·         jednostkach organizacyjnych: w tym szkołach, przedszkolach,

·        dokumentach strategicznych: strategia rozwoju; plan zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, rozwoju lokalnego oraz program rewitalizacji,

Natomiast informacje publiczne nie zamieszczone na przedmiotowej stronie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szprotawie na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak z żądaniem udostępnienia informacji w określonej formie mogą wiązać się dodatkowe koszty. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Szprotawy z dnia 1 lipca 2003 r. został ustalony cennik usług za udostępnienie informacji publicznej:

1)    skserowanie lub wydruk z komputera informacji publicznych: na papierze formatu A4 – 0,40 zł za 1 stronę,

2)      przegranie na nośniki: - własne wnioskodawcy na dyskietkę 3.5 1,44 MB – 1,00 zł, na płytę CD-ROM – 1,50 zł,

3)     przesłanie informacji publicznych: fax-em: za 1 str. formatu A4 - 1,00 zł, pocztą elektroniczną (e-mail) – bezpłatnie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi m.in.: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upublicznione oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

2. rozporządzenie MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Szporotawa zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy
o przesyłanie na nasz adres e-mail: ratusz@szprotawa.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej