Dostawa artykułów zywnościowych do Przedszkoli oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej gminy Szprotawa w roku 2017