Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Założeń...