Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w 2016-2017r