plik jpg - Ogłoszenie dot. zgłaszania kandydatów na ławników Ogłoszenie dot. zgłaszania kandydatów na ławników
(3.83 MB)
Wytworzył:
K. Jarosz
Udostępnił:
Beata Radziszowska
(2015-06-01 12:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:

plik rtf - Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika
(95.98 KB)
Wytworzył:
B.Radziszowska
Udostępnił:
Beata Radziszowska
(2015-06-01 12:19:48)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
(74 KB)
Wytworzył:
B.Radziszowska
Udostępnił:
Beata Radziszowska
(2015-06-01 12:20:15)
Ostatnio zmodyfikował:


plik rtf - Druk zapytania do Krajowego Rejestru Karnego Druk zapytania do Krajowego Rejestru Karnego
(125.04 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Radziszowska
(2015-06-01 12:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Mierzwiak
(2015-06-01 14:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Mierzwiak
(2015-06-01 14:55:31)