SzWiK Sp. z o.o.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1
67-300 Szprotawa
tel. 068 376 25 26 fax 068 376 59 37
e-mail: sekretariat@szwik.pl
www.szwik.pl

Wodne i kanalizacyjne sieciowe pogotowie techniczne:
- tel. 68 376-25-68
- tel. kom. 609 438 923