☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szprotawie
Herb Urząd Miejski w Szprotawie

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
ul. Żagańska 6, 67-300 Szprotawa
tel.068 376 32 30    fax.068 376 32 30
godz. urzędowania od 7.00 do 15.00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną do realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie. Działa na podstawie następujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)
 • Uchwały Nr XXXVIII/328/09  Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie.
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ma swoją siedzibę przy ul. Żagańska 6.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPROTAWIE
Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Podczas nieobecności Kierownika, działalnością ośrodka kieruje jego zastępca.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące działy organizacyjne i stanowiska:

 • Kierownik
 • Zastępca Kierownika
 • Dział Pracy Socjalnej
 • Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • Dział Finansowo – Księgowy
 • Dział Administracyjno – Gospodarczy
 • Klub Integracji Społecznej
 • Dzienny Dom Pobytu
Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Korzeniowska
(2009-11-10 12:28:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Korzeniowska
(2016-11-30 14:25:21)
 
 
ilość odwiedzin: 6892745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X